Mobbning i särskolan. Personalens erfarenheter och uppfattningar.

DSpace Repository

Mobbning i särskolan. Personalens erfarenheter och uppfattningar.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mobbning i särskolan. Personalens erfarenheter och uppfattningar.
Author Sörensen, Tina
Date 2007-06-18
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att undersöka personalens erfarenheter och uppfattningar om mobbning inom särskolan samt vilka faktorer som de anser påverkar mobbning inom särskolan. Genom halvstrukturerade intervjuer belyser studien pedagogers och elevassistenters upplevelser av mobbning inom särskolan. Sammanfattningsvis pekar mitt resultat på att förekomsten av mobbning i särskolan är relativt liten. Huvudtyperna av den mobbning som förekommer är utfrysning samt verbal mobbning. Faktorer som elevers intellektuella nivå, besvärliga hemförhållanden samt avvikande beteende kan påverka huruvida han eller hon blir utsatt för mobbning eller mobbar andra.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Grundsärskola
mobbning
särskola
utvecklingsstörning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4197 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics