Konstruktion av analysverktyg för studie av Nature of Science i fysikläroböcker - En studie av fem gymnasieläroböcker

DSpace Repository

Konstruktion av analysverktyg för studie av Nature of Science i fysikläroböcker - En studie av fem gymnasieläroböcker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Konstruktion av analysverktyg för studie av Nature of Science i fysikläroböcker - En studie av fem gymnasieläroböcker
Author Cassel-Engquist, Märta
Date 2007
Swedish abstract
I examensarbetet har läroboksserier inom fysik för gymnasienivån studerats med avseende på Nature of Science. Begreppet Nature of Science, NOS, handlar om naturvetenskapens epistemologi och de sammanhang som påverkar skapandet av ny kunskap inom naturvetenskap. Aspekter från andra vetenskapsområden som, historia, filosofi, ekonomi, och sociologi lyfts fram som viktiga i kunskapsutvecklingen av naturvetenskap. Som grund för studien har ett avgränsat avsnitt, som i examensarbetet benämnts vad är ljus, undersökts. Inom detta område har det studerats om och hur NOS används i läroböckerna. Ett analysinstrument skapades för att kunna jämföra och analysera böckerna likvärdigt. Studien visar att de fem undersökta läroboksserierna innehåller NOS-faktorer, såsom historiska aspekter, och att experiment är beskrivna. Resultatet från analysverktyget indikerar att NOS faktorerna oftast inte används som det drivande för utveckling av förståelsen. Utvärderingen av analysverktyget gav att verktyget behöver utvecklas för att ge en mer likvärdig bedömning av texterna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Nature of Science
textanalys
lärobok
fysik
ljus
vetenskaplig metod
Handle http://hdl.handle.net/2043/4199 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics