Värdegrund och elevinflytande

DSpace Repository

Värdegrund och elevinflytande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Värdegrund och elevinflytande
Author Rami, Pia ; Aeristos, Jerry
Date 2007
English abstract
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om gymnasieelever och komvuxelever känner till skolans värdegrund samt att ta reda på om eleverna upplever att de är delaktiga i planeringen av undervisningen. Vi har genomfört en kvantitativ enkätundersökning i två olika gymnasieklasser samt en komvux klass. Resultatet tyder på att elevernas medvetenhet om skolans värdegrund är bristfällig. Åtskilliga elever upplever att de inte fått någon information om värdegrunden från skolan, vilket delvis förklarar elevernas bristfälliga kunskaper i frågan. En majoritet av de tillfrågade eleverna upplever att de är delaktiga i planeringen av undervisningen. Vår undersökning visar stora skillnader mellan eleverna i ettan och eleverna i trean.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject värdegrund
solidaritet
planera
demokrati
jämnlikhet
jämnställdhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/4201 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics