Mångkulturalitet eller koloniala återspeglingar? Kulturperspektiv i läromedel i spanska på gymnasiet

DSpace Repository

Mångkulturalitet eller koloniala återspeglingar? Kulturperspektiv i läromedel i spanska på gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mångkulturalitet eller koloniala återspeglingar? Kulturperspektiv i läromedel i spanska på gymnasiet
Author Karlsson, Malin
Date 2006
English abstract
The aim of this essay is to explore the way Spanish-speaking cultures and peoples are presented in Upper Secondary language textbooks of Spanish. The study is carried out in the context of globalization and its effects on culture, identity and language teaching. Postcolonial theory and a constructivist perspective on culture provide the framework for the textual analysis which is divided into two main parts. The first part is a statistical overview of the geographical areas/countries of the Spanish-speaking world that are presented in the textbooks. The second part seeks to establish who, i.e. what type of individual, is representing the Spanish-speaking peoples in the texts. The concluding discussion revolves around whether the textbooks reflect a progressive multicultural approach, or if the colonial heritage of ethnocentrism still lingers in the view of culture conveyed.
Swedish abstract
Det ingår i skolans uppgift att främja demokrati och mångfald och läromedlen spelar en viktig roll i detta arbete. Samtidigt visar forskning på att styrdokumenten för moderna språk har en tendens att hålla fast vid en konservativ kulturuppfattning som inte har anpassats tillräckligt till det globaliserade samhället. Hur påverkar detta kulturinnehållet i läromedlen? Vilken bild av de spanskspråkiga ländernas människor och kulturer kan eleverna tänkas få med sig efter att ha studerat spanska på gymnasienivå? Finns målspråksländernas kulturella mångfald representerad i läroböckerna i enlighet med ett demokratiskt förhållningssätt? Detta är några av de frågor jag söker svaren på i denna undersökning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject multiculturalism, language teaching, post colonialism, ethnocentrism, Spain, Latin America
Handle http://hdl.handle.net/2043/4202 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics