Stalin var inte snäll: Gymnasieelevers kunskaper om sovjetkommunismen

DSpace Repository

Stalin var inte snäll: Gymnasieelevers kunskaper om sovjetkommunismen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Stalin var inte snäll: Gymnasieelevers kunskaper om sovjetkommunismen
Author Silverberg, Christopher ; Boström, Fredrik
Date 2006
Swedish abstract
Studiens fokus är sovjetkommunismen och elevers kunskaper i detta ämnesområde i förhållande till styrdokumenten för gymnasiekursen historia A. I studien utreds genom granskning av relevanta styrdokument kunskapsområdets betydelse, samhällets krav, skolsystemets krav samt gymnasieelevers kunskapsläge. Detta kunskapsläge har testats genom ett diagnostiskt test på en gymnasieskola i Skåne under våren 2006, vilken valts ut som ett least likely case på grund av skolans i övrigt goda resultat. Resultaten av testet visade på en låg kunskapsnivå om sovjetkommunismen och delvis om 1900-talets historia i allmänhet hos eleverna, i förhållande till kursmålen och betygskriteriet för betyget Godkänd i historia A. Vidare diskuteras eventuella implikationer av detta resultat och förslag ges till vidare studier.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kommunism
sovjetunionen
terror
historia
kunskaper
kursmål
styrdokument
gymnasieskolan
least likely case
diagnostiskt test
Handle http://hdl.handle.net/2043/4203 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics