Hur vardagsanknyter två lärare matematikundervisningen?

DSpace Repository

Hur vardagsanknyter två lärare matematikundervisningen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur vardagsanknyter två lärare matematikundervisningen?
Author Pålsson, Pernilla ; Schneider, Madeleine
Date 2007
English abstract
The paper examine how two teacher for the pupils establish connections between everyday events and mathematical teaching. And their conception is compared with their actual way to theach, regarding this area in mathematics. mat
Swedish abstract
Examensarbetet behandlar hur två lärare vardagsanknyter matematikundervisningen. Vi undersöker hur de får eleverna att koppla samman matematik och vardag. Dessutom jämförs hur lärarens uppfattning om hur de vardagsankyter matematikundervisningen med deras verkliga arbetssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lärarens
föreställningar
undervisningsaspekt
vardagsanknuten
matematik
vardagsmatematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/4205 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics