Elevers kunskaper i nionde skolåret om energiflödet på jorden.

DSpace Repository

Elevers kunskaper i nionde skolåret om energiflödet på jorden.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers kunskaper i nionde skolåret om energiflödet på jorden.
Author Tegård, Martin
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka grundskoleelevers kunskaper om energiflödet på jorden. 73 elever i nionde klass har deltagit i enkätundersökningen och besvarat 6 frågor av öppen karaktär om energikedjor i jordens energiflöde. Min utgångspunkt är en tidigare genomförd undersökning inom samma område, som var en del av utvärderingen av grundskolans utbildning som Skolverket stod bakom 1995. Utifrån jämförelser med resultaten från skolverkets undersökning dras nya slutsatser. En slutsats är att elever presterar bättre på skriftliga uppgifter om jordens energiflöde då de får förklara enskilda energikedjor i riktning bakåt. Exempel på det är energiövergångar mellan vattenkraftverk och vattencykeln, eller mellan växterna och solen. Beskrivningarna blir detaljrikare och större andel elever beskriver hela kedjans längd. Resultaten visar även att eleverna har kunskapsbrister om jordens energiflöde. Få vet hur vindar bildas och ofta förknippar de energiomvandlingar mest med aktivitet och objekt som innehåller energi än de talar om själva energins flöde. En vardagsföreställning är att eleverna tror att utsläpp och avfall från kärnkraft gör hål i ozonlagret som i sin tur ökar växthuseffekten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject energi
energiflöde
energikedjor
enkät
grundskolan
naturvetenskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/4206 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics