Jag gör ingen skillnad, men… Samhällslärares attityder gentemot de praktiska och teoretiska programmen

DSpace Repository

Jag gör ingen skillnad, men… Samhällslärares attityder gentemot de praktiska och teoretiska programmen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag gör ingen skillnad, men… Samhällslärares attityder gentemot de praktiska och teoretiska programmen
Author Mikolasevic, Barbara ; Cromlidou, Aristoula
Date 2007
Swedish abstract
I vår studie har vi undersökt samhällslärares attityder och deras tankar kring ämnet inom de teoretiska och de praktiska programmen på gymnasiet. Syftet med undersökningen är att se hur lärares attityder till samhällskunskapen som ett kärnämne påverkar deras undervisning och likvärdigheten i kursen på de olika programmen. Det är en fenomenografisk studie av lärares attityder. Vi har grundat vår analys på intervjuer, transkriberingen av dessa och kategorisering av lärarnas attityder. Vi kan konstatera att lärarnas attityder gentemot programmen påverkar likvärdigheten i Samhällskunskap A, bland annat för att eleverna på de teoretiska programmen ses som norm. Vidare visar undersökningen på en motvilja att undervisa på de praktiska programmen eftersom det anses vara svårt att nå ut till de här eleverna. I undersökningen problematiseras även ämnets framtid som kärnämne.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject praktiska och teoretiska program
fenomenografi
likvärdighet
Samhällskunskap A
kärnämne
lärarattityder
Handle http://hdl.handle.net/2043/4209 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics