Förberedande verksamhet sett ur ett elev- och pedagogperspektiv

DSpace Repository

Förberedande verksamhet sett ur ett elev- och pedagogperspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Larsson, Ann
dc.contributor.author Nissen, Pia L.
dc.date.accessioned 2007-06-19T13:04:54Z
dc.date.available 2007-06-19T13:04:54Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/4210
dc.description Det här arbetet syftar till att få en djupare kunskap om hur elever som har gått i förberedande verksamhet har upplevt sin skolgång där och senare i reguljär klass. Den undersökningsmetod som användes var intervjuer. Eftersom eleverna talar ett annat modersmål än svenska, ansåg vi att vi kunde få fylligare och mer detaljerade svar på våra frågeställningar genom intervjuer i jämförelse med att använda enkät. Pedagogerna som vi intervjuade arbetar i den förberedande verksamheten och i reguljära skolor. Viktiga slutsatser vi kunde dra av undersökningen var att eleverna visste att det var för att lära sig svenska språket som de gick i den förberedande verksamheten. Elevernas upplevelser av den förberedande verksamheten var väldigt positiva men de ansåg att de fick ökade kunskaper i reguljär klass, jämfört med förberedande verksamheten. De upplevde också en ökad kamratkrets och social gemenskap i den reguljära klassen. Av pedagogerna framkom vikten av att elever och föräldrar skolas in i svensk skolkultur. Undersökningen visade vidare att specialpedagogisk resurs saknades i förberedande verksamhet. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Förberedande verksamhet en
dc.subject Mångkulturell skola en
dc.subject Språkets betydelse en
dc.title Förberedande verksamhet sett ur ett elev- och pedagogperspektiv en
dc.title.alternative Preparatory activities from a pupil and teacher perspective en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Specialpedagogprogrammet (fd Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning)
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics