Teknik-ett kreativt skolämne

DSpace Repository

Teknik-ett kreativt skolämne

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Teknik-ett kreativt skolämne
Author Lagerquist, Lisbeth
Date 2007-06-20
Swedish abstract
Examensarbetet undersöker hur elever upplever olika teknikmoment som är planerade utifrån Teknik tillsammans (Cetis, 2006) och Försök med teknik (Nordkvist och Powell, 1998). Dessutom belyser arbetet vilka mål i kursplanen och Lpo 94 som berörs då elever arbetar med enkla konstruktioner. Undersökningens resultat grundas på kvalitativa klassrumsobservationer av 18 barn i skolår två samt två parintervjuer. Resultaten av klassrumsobservationerna visar att teknikuppgifter måste ligga på rätt utmaningsnivå i förhållande till elevers färdigheter för att ett lustfyllt och stimulerande lärande ska ske. Då elever arbetar med konstruktionsuppgifter med rörliga delar berörs två uppnåendemål för skolår fem ”att kunna använda vanligt förekommande verktyg och hjälpmedel” samt ”att genom handledning kunna planera och utföra enklare konstruktioner.” Många allmänna mål som anges i läroplanen (Lpo 94) berörs också bl. a. att eleverna utvecklar sina intellektuella, praktiska och estetiska färdigheter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Teknik
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4212 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics