Lärandemiljöns betydelse för barn i koncentrationssvårigheter The importance of the learning environment for children in concentration difficulties

DSpace Repository

Lärandemiljöns betydelse för barn i koncentrationssvårigheter The importance of the learning environment for children in concentration difficulties

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärandemiljöns betydelse för barn i koncentrationssvårigheter The importance of the learning environment for children in concentration difficulties
Author Frank, Kristina ; Selin, Marie
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att beskriva ett antal pedagogers uppfattningar om lärandemiljöns betydelse för barn i koncentrationssvårigheter samt vilket stöd de önskar av specialpedagogen. Undersökningen bygger på tio intervjuer med pedagoger från två kommuner. I detta arbete vill vi ge en bild av hur dessa pedagoger tänker kring lärandemiljöns betydelse för barn i koncentrationssvårigheter, hur de arbetar samt vilket specialpedagogiskt stöd de anser sig behöva. För att få en teoretisk grund redogör vi först för den litteratur vi utgått ifrån samt den teori som vi tror är aktuell för vårt arbete. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att pedagoger är medvetna om att lärandemiljöns utformning är av stor betydelse för barn i koncentrationssvårigheter. Samtliga pedagoger upplever att de stora barngrupperna påverkar problematiken för barn i koncentrationssvårigheter. Vi har fått ta del av många strategier som pedagogerna använder sig av i arbetet med barnen. Det stöd som pedagogerna efterfrågar från specialpedagogen är framförallt handledning och konsultation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
KASAM
koncentrationssvårigheter
lärandemiljö
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/4214 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics