En jämförande studie av en muntlig och en skriftlig dialog i naturvetenskap

DSpace Repository

En jämförande studie av en muntlig och en skriftlig dialog i naturvetenskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En jämförande studie av en muntlig och en skriftlig dialog i naturvetenskap
Author Skoog, Peter ; Knutsson, Martin
Date 2007-06-20
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att finna likheter och skillnader, mellan en muntlig och en skriftlig dialog med fokus på användandet av naturvetenskapliga resonemang. Vi har observerat två grupper om fyra elever i varje, när de försöker lösa en naturvetenskaplig uppgift. I den ena gruppen har eleverna suttit framför varsin dator och fört en skriftlig dialog via ett nätbaserad diskussionsforum. I den andra gruppen har eleverna fört en ”vanlig” muntlig dialog, vilken videofilmats. Vårt resultat visar att det inte finns någon större skillnad av naturvetenskapliga resonemang mellan de olika dialogsätten, men att det finns en outnyttjad potential i den skrivna dialogen. Ett annat resultat visar att eleverna strukturerar samtalet på olika sätt beroende på om det är en muntlig eller skiftlig dialog. I den muntliga dialogen talar eleverna i munnen på varandra, vilket innebär att de bygger samtalet tillsammans. I den skriftliga dialogen sker inte detta. Där är elevernas yttranden tidsmässigt skiljda från varandra.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Jämförande studie
kognitiva inlägg
metakognitiva inlägg
muntlig dialog
naturvetenskap
nätbaserad dialog
observation
skriftlig dialog
sociokulturellt perspektiv
sociala inlägg
Handle http://hdl.handle.net/2043/4215 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics