Temabaserad undervisning - En undersökande studie om tematiskt arbete inom samhällskunskap

DSpace Repository

Temabaserad undervisning - En undersökande studie om tematiskt arbete inom samhällskunskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Temabaserad undervisning - En undersökande studie om tematiskt arbete inom samhällskunskap
Author Edwall, Daniel
Date 2007
English abstract
In this dissertation I have performed an explorative study on thematic didactics within civics.
Swedish abstract
I detta examensarbete undersöker jag hur det går att arbeta tematiskt i samhällskunskap i gymnasieskolan, vilken lärarroll som förknippas med tematiskt arbete och vilken kunskapssyn som präglar arbetssättet. För att besvara dessa frågor har jag genomfört en kvalitativ studie som grundar sig på intervjuer med pedagoger vid skolor som arbetar tematiskt. I teoridelen redogör jag för bakgrunden till det tematiska arbetssättet och hur det kan användas i skolan. Vidare redogör jag för olika kunskapssyner och den förändrade lärarrollen vid ett tematiskt arbetssätt. Slutligen sammanfattar jag innehållet i våra styrdokument och redogör för den tidigare forskningen. I min slutsats konstaterar jag att det går att utforma det tematiska arbetet på olika sätt men att gemensamt för de olika arbetssätten är att de är av ämnesövergripande karaktär. Jag konstaterar att det råder enighet om att lärarrollen blir mer handledande och att arbetet grundas på en konstruktivistisk kunskapssyn.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject problembaserat lärande
tematiskt arbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/4217 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics