En läroboksanalys – när Skåne blev svenskt

DSpace Repository

En läroboksanalys – när Skåne blev svenskt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En läroboksanalys – när Skåne blev svenskt
Author Jönsson, Fredrik ; Kostadinovski, Jovan
Date 2007
Swedish abstract
Sammanfattning Jönsson, Fredrik och Kostadinovski, Jovan. Det skånska kriget och försvenskningen i läroböckerna. (A textbook analysis – when Scania became Swedish) Individ och samhälle, Lärarutbildningen, 180 poäng, Malmö högskola 2007. Syftet med detta arbete är att undersöka hur det skånska kriget och försvenskningen behandlas i några av grundskolans vanligaste läroböcker. Vi ville även veta vilken betydelse läroboken har för genomförandet av undervisningen. Arbetet ger en sammanfattning av Skånes historia och en överblick av hur vi som lärare kan motivera studier om Skåne utifrån våra nuvarande styrdokument. Uppsatsen tar sin teoretiska utgångspunkt i historiedidaktiken och betydelsen av ett historiemedvetande. Vad är ett historiemedvetande och behöver vi detta? Den metod vi främst använder oss av för att få svar på våra frågor är läroboksanalys. Som ett komplement använder vi oss av en enkätundersökning för att lyfta fram lärobokens betydelse i historieundervisningen. Sammanfattningsvis pekar våra resultat på att urvalet kring det skånska kriget och försvenskningen är begränsat i läroböckerna och att de förklaringar som finns är bristfälliga då de bland annat inte lyfter fram olika perspektiv av historien. Vår enkätundersökning visar även att läroboken fortfarande är grundläggande för planering och genomförande av historieundervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Läroboksanalys
Grundskola
Skåne
Historiemedvetande
Handle http://hdl.handle.net/2043/4219 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics