Förväntningar på habilitering från föräldrar till döva och hörselskadade barn

DSpace Repository

Förväntningar på habilitering från föräldrar till döva och hörselskadade barn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förväntningar på habilitering från föräldrar till döva och hörselskadade barn
Author Hjalmarsson, Git
Date 2007
English abstract
Expectations on habilitation from parents of children who are deaf and hard of hearing
Swedish abstract
Examensarbetets syfte är att få veta vad föräldrarna till döva och hörselskadade barn i länet vill vad det gäller Hörselhabiliteringens informationsmöten för föräldrarna samt Hörselhabiliteringens gruppverksamhet för deras barn. Jag valde att göra en kvantitativ undersökning och skickade ut 124 enkäter till föräldrar till döva och hörselskadade barn i Jönköpings län. Resultatet grundar sig på 88 av 124 möjliga enkäter. Sammanfattningsvis pekar resultatet av undersökningen på att de flesta föräldrar till döva och hörselskadade barn vill att Hörselhabiliteringen organiserar gemensamma informationsmöten för föräldrar tillsammans med andra föräldrar. Resultatet i undersökningen visar också att det stora flertalet av föräldrarna som svarat på enkäten vill att Hörselhabiliteringen ordnar gruppverksamhet för deras barn.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Döv
Habilitering
Hörselhabilitering
Hörselnedsättning
Hörselskadad
Handle http://hdl.handle.net/2043/4222 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics