Studenters attityder gentemot personer med Hepatit C

DSpace Repository

Studenters attityder gentemot personer med Hepatit C

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Studenters attityder gentemot personer med Hepatit C
Author Forsberg, Anette ; Kjällquist-Petrisi, Anna
Date 2007
English abstract
Forsberg, A & Kjällquist-Petrisi, A. Students´ attitudes towards persons with Hepatitis C. Empirical investigation concerning the attitudes of students within nursing and social works. Degree project, 10 credit points. Malmö University, Faculty of Health and Society, Department of Nursing and Caring science, 2007. Discrimination and stigmatization have many faces and occur in many different places. Attitudes towards persons with Hepatitis C is a common result of bias, but could also be connected with the level of professional education and experience. Previous research shows that persons with Hepatitis C have been treated in a discriminating manner. The aim of this study was to investigate the attitudes of students towards persons with Hepatitis C. The population consisted of students of nursing and social work. The question asked was: What attitudes do these students, in the beginning of their education, have towards persons with Hepatitis C? Of 167 questionnaires 162 were filled in and according to the results the general attitude towards Hepatitis C infected persons was positive. The knowledge about transmission of the virus was higher in responders who personally knew someone with Hepatitis C but this was not a decisive factor in the general attitude towards Hepatitis C infected persons. Despite the generally positive attitudes towards infected persons there was a fear that working or socialising with an infected person could lead to possible transmission to family and friends. This empirical study was based on the quantitative result of a questionnaire.
Swedish abstract
Forsberg, A & Kjällquist-Petrisi, A. Studenters attityder gentemot personer med Hepatit C. Empirisk undersökning om sjuksköterske- och socionomstuderandes attityder. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Utbildningsområde, Hälsa och Samhälle, 2007. Diskriminering och stigmatisering är mångfacetterad och sker inom många olika områden. Fördomar är ofta ett resultat av fobier och attityder gentemot personer med Hepatit C. De kan även vara kopplade till kunskapsnivån hos vårdgivarna. Tidigare forskning har visat att personer med Hepatit C har bemötts på ett diskriminerande sätt. Denna studies syfte var att undersöka sjuksköterske- och socionomstuderandes attityder gentemot personer med Hepatit C. Frågeställningen löd:Vilka attityder har sjuksköterskestuderande respektive socionomstuderande i början av sin utbildning? Av 167 utlämnade enkäter besvarades 162 , resultatet av dessa visade i stort sett att attityderna gentemot personer med Hepatit C var positiva. Kunskapen om smittvägar var högre, om man kände någon med Hepatit C, men att erfarenhet inte var avgörande för en positiv eller negativ attityd. Trots den generellt positiva attityden, fanns det en rädsla att, efter kontakt med Hepatit C smittad person, utsätta familj och vänner för smitta. Denna empirirska enkätstudie har genomförts på ett kvantitativt deskriptivt sätt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityder
enkäter
Hepatit C
kunskap
sjuksköterskestudenter
studenter
socionomstudenter
Handle http://hdl.handle.net/2043/4225 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics