Intresse för fysik: hur skapar man det?

DSpace Repository

Intresse för fysik: hur skapar man det?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Intresse för fysik: hur skapar man det?
Author Daadooch, Nadim ; Andersson, Mattias
Date 2007
Swedish abstract
Undersökningar som genomförs regelbundet i Sverige och andra länder har visat på att allt färre ungdomar vill bli ingenjörer eller vetenskapsmän och stora ansträngningar görs internationellt för att förbättra situationen. Vi avsåg att ta reda på vad som görs åt detta på gymnasieskolor i Sverige (specifikt i ämnet fysik), och vad man skulle kunna göra mera. Enkäter skickades ut till elever och lärare på några gymnasieskolor i sydvästra Skåne, vilka följdes upp med intervjuer av tre lärare. Vi fann att på de skolor där man ansåg att det var ett problem så visste man inte vad man skulle göra. Elevernas förslag var att ha en mer varierad undervisning. Några av skolorna sade sig inte ha sett något sjunkande intresse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fysik
helhetsbild
intresse
konstruktivism
laborationer
sociokulturellt perspektiv
studiebesök
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4226 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics