Aggressivitet : Vad har pedagoger och psykologer för tankar om små barns aggressivitet?

DSpace Repository

Aggressivitet : Vad har pedagoger och psykologer för tankar om små barns aggressivitet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Aggressivitet : Vad har pedagoger och psykologer för tankar om små barns aggressivitet?
Author Ingildsen, Eva
Date 2007-06-21
English abstract
Ingildsen, Eva (2007) Aggressivitet. Vad har pedagoger och psykologer för tankar om små barns aggressivitet? ( Aggression. Teachers and psykologists opinion about young childrens aggressions?) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola
Swedish abstract
Sammanfattningsvis visar resultatet på att barn behöver vuxna vid sin sida som vägleder dem på sin väg till vuxenlivet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barns aggressivitet
barnsyn
bemötande
föräldrar
goda förebilder
samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/4228 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics