Att stimulera till läslust - ett samarbete mellan skolbibliotekarier, pedagoger och specialpedagoger

DSpace Repository

Att stimulera till läslust - ett samarbete mellan skolbibliotekarier, pedagoger och specialpedagoger

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att stimulera till läslust - ett samarbete mellan skolbibliotekarier, pedagoger och specialpedagoger
Author Milosavljevic´, Vesna ; Olsson, Margareta
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka hur skolbibliotekarier samarbetar med pedagoger och specialpedagoger i arbetet med att motivera och inspirera svaga läsare i år 1-5. Arbetet ger en översikt av hur skolbibliotekarier, pedagoger och specialpedagoger tar tillvara varandras kompetenser för att utforma en god läsmiljö. Med hjälp av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer ville vi beskriva läsfrämjande metoder samt undersöka hur de samarbetade. Sammanfattningsvis visar resultaten att samarbetsformerna skiljer sig beroende på yttre förutsättningar som delaktighet i arbetslag, skolbibliotekets öppettider och skolbibliotekets placering. Vi kan konstatera att högläsning, boksamtal och bokprat anses som viktiga läsfrämjande metoder. Nyckelord: svaga läsare, läs- och skrivsvårigheter, läslust, läsfrämjande metoder, god läsmiljö, boksamtal, bokprat, högläsning, samarbete
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject svaga läsare
läs- och skrivsvårigheter
läslust
läsfrämjande metoder
god läsmiljö
boksamtal
bokprat
högläsning
samarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/4229 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics