Tidiga och förebyggande samtal

DSpace Repository

Tidiga och förebyggande samtal

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Tidiga och förebyggande samtal
Author Byrlén-Ströbeck, Helena
Date 2007
English abstract
Early and preclusive dialogues
Swedish abstract
Tidiga och förebyggande samtal -syftet med arbetet var att undersöka vilka samtalsformer som används för att ge barn specialpedagogiska förebyggande och tidiga insatser.Jag vill belysa olika former av samtal det vill säga åskådliggöra olika förgreningar och inriktningar på samtal som sker i barns vardagliga miljöer.Metoden är en kvalitativ forskningsintervju som bygger på sju yrkesverksammas bilder av sina arbetssätt med samtal i sitt dagliga yrkesverksamma liv. Sammanfattningsvis visar resultaten av min undersökning att samtliga intervjupersoner arbetar medvetet med samtal av olika former för att förebygga och ge tidiga insatser till barn och deras familjer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject tidiga samtal
förebyggande samtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/4230 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics