Språkutveckling i en förberedelseklass?

DSpace Repository

Språkutveckling i en förberedelseklass?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkutveckling i en förberedelseklass?
Author Svenning, Madeleine
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete har varit att förstå hur pedagoger arbetar språkutvecklande. I anledning därav har jag studerat undervisningen i två olika förberedelseklasser. Syftet har också varit att undersöka hur eleverna bedöms i sin språkutveckling och vem som gör denna värdering. Datainsamlingsmetoden jag har använt mig av i mitt examensarbete är kvalitativ i form av intervjuer och observationer. Resultatet visar att de sex pedagogerna som jag har intervjuat genomför undervisningen på ett likartat sätt, men styrs i sitt val av helt olika grunder för att eleverna som har annat modersmål än svenska ska få bästa språkutvecklande inlärning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject invandrare
svenska som andraspråk.
Förberedelseklass
Handle http://hdl.handle.net/2043/4240 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics