Utvärdering av specialpedagogiskt arbete

DSpace Repository

Utvärdering av specialpedagogiskt arbete

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utvärdering av specialpedagogiskt arbete
Author Ericsson, Kristina
Date 2007
Swedish abstract
Sammanfattningsvis pekar resultaten av min undersökning på att utvärderingen av det specialpedagogiska arbetet/insatserna bedrivs huvudsakligen av skolans resursgrupp, som uttrycker att de i sitt arbete saknar instrument och metoder för utvärderingsarbetet. Ledningen har ingen aktiv roll i utvärderingsarbetet, utan intar istället en tolkande roll vid genomgången av framkomna resultat inför den slutliga dokumentationen. Samarbetet mellan den ordinarie undervisningen och de specialpedagogiska insatserna är rikligt förekommande och välfungerande, mycket beroende på specialpedagogernas närhet till klasserna och deras kunskap om klassrumssituationen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject utvärdering
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/4242 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics