Geografi börjar med Skåne i 3:an - av tradition!

DSpace Repository

Geografi börjar med Skåne i 3:an - av tradition!

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Geografi börjar med Skåne i 3:an - av tradition!
Author Henriksson, Jenny ; Kylén, Malin
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning har varit att ta reda på vad lärare väljer att ta med i sin geografiundervisning, vad som styr lärare och vad som ingår i geografiämnet. Dessa svar har vi fått genom enkätundersökning och kvalitativa intervjuer med lärare som undervisar i geografi. Våra resultat har visat på liknande resultat som tidigare forskning har gett. Det innehåll som lärarna väljer att ta med i sin geografiundervisning har främst riktat sig mot regionalgeografi, det vill säga studier av landskap, regioner och länder, studerade som en egen enhet. Främst pekar våra resultat på att traditioner styr lärarnas val av innehåll i geografiundervisningen. Vi har också sett att lärarna har utelämnat mycket av det innehåll geografiämnet består av och att kartan är ett viktigt redskap, men att få lärare kopplar detta till ett innehållsstoff.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject geografi
kartan
geografiundervisning
kursplan
regionalgeografi
tradition
namngeografi
Handle http://hdl.handle.net/2043/4244 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics