Bra metoder för alla -livsnödvändigt för elever med neuropsykiatriska funktionshinder

DSpace Repository

Bra metoder för alla -livsnödvändigt för elever med neuropsykiatriska funktionshinder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Bra metoder för alla -livsnödvändigt för elever med neuropsykiatriska funktionshinder
Author Johansson, Annika
Date 2007
Swedish abstract
Johansson, A (2007) Bra metoder för alla – livsnödvändigt för elever med neuropsykiatriska funktionshinder - om specialpedagogiska metoder inom gymnasieutbildning (Good Working Methods for All - a Vital Necessity for Students with Neuropschyciatric Disabilities - about specialpedagogy methods in upper secondary school). Lärarutbildningen, Specialpedagogiska magisterutbildningen, Malmö högskola. Syftet med denna studie var att undersöka hur ungdomarna med neuropsykiatriskt funktionshinder upplevt sin skolsituation på A-skolan samt vilka specialpedagogiska metoder som tillämpas som stöd/hjälp till elever inom A-skolan. Min studie är en intervjustudie där två olika grupper, en grupp som själva upplevt studiesituationen på A-skolan, sju tidigare elever, och en grupp professionella yrkesutövare, fyra pedagoger intervjuas. Studien har sin utgångspunkt i en skola för personer med neuropsykiatriska funktionshinder i Mellansverige. Detta gör studien begränsad. Resultatet av min studie visar vikten av att pedagogen är kunnig, uppfinningsrik, flexibel och har en vilja att göra studiesituationen så bra som möjligt för individen. Även vikten av att det är behovet som styr utformningen av undervisningen påvisas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förhållningssätt
gymnasieutbildning
neuropsykiatri
specialpedagogiska arbetsmetoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/4245 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics