En fallstudie om hushållens källsortering i Augustenborg (A Case Study on Waste Management in Augustenborg)

DSpace Repository

En fallstudie om hushållens källsortering i Augustenborg (A Case Study on Waste Management in Augustenborg)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En fallstudie om hushållens källsortering i Augustenborg (A Case Study on Waste Management in Augustenborg)
Author Altundal, Sadiye ; Gullberg, Meloujane
Date 2007
English abstract
Sustainable development has become a major concern all over the world. Household waste management is one of the solutions to attain a sustainable development and community. It is today of great importance to have the proper knowledge, information and coordination be-tween different sectors and organizations in order to attain a sustainable development. This case study aims to investigate an area in Augustenborg, Malmö in order to analyze their existing waste management system. It is even our intention to identify the development pos-sibilities and obstacles of waste management in the area. Through survey and personal inter-views, we were able to gather information on different factors and variables that affect waste management system in Augustenborg. The results suggest that there are various factors that affect waste management, and these are not just formal factors, such as rules and regulations but also other factors, such as human behaviour.
Swedish abstract
Hållbar utveckling är en vision som hela världen eftersträvar att uppnå. Hushållsavfallshanter-ing är ett sätt för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Bra kunskap, information och sam-verkan mellan olika aktörer är ytterst nödvändigt för att kunna uppnå en hållbar samhällsut-veckling. Syftet med fallstudiet är att kartlägga en del av stadsdelen Augustenborg i Malmö för att se över hur hushållsavfallshantering fortskrider. Det är även vårt syfte att identifiera möjligheter och hinder för en ökad källsortering i området. Genom enkätundersökning och intervjuer har vi samlat information om hur olika faktorer påverkar avfallshantering i Augus-tenborg. Resultatet visar att det finns olika faktorer som påverkar avfallshanteringssystemet och dessa är inte bara det formella faktorer som till exempel regler och lagar men också andra faktorer som människans attityder har stor betydelse.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Avfall
Hushållsavfall
Källsortering
Avfallshantering
Waste
Waste management
Recycling
Source separation
Handle http://hdl.handle.net/2043/4251 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics