Stödåtgärder i grundskolan – gymnasieelever reflekterar

DSpace Repository

Stödåtgärder i grundskolan – gymnasieelever reflekterar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Stödåtgärder i grundskolan – gymnasieelever reflekterar
Author Nelson, Jonas
Date 2007
Swedish abstract
Denna uppsats syftar till att belysa hur elever som går första året på gymnasiet ser tillbaka på sin grundskoletid. Jag vill veta hur de tänker med avseende på de stödinsatser som varit aktuella för dem, samt deras egen medverkan när man arrangerat dessa stödinsatser. Jag har tagit del av och presenterar en översikt över forskning och litteratur angående åtgärdsprogram samt hur man skiljer elever som är i behov av särskilt stöd från dem som inte är det. Jag har genomfört intervjuer för att få reda på hur ungdomar på gymnasiet tänker kring sina skolsvårigheter och hur man arbetat med att ta fram lämpliga åtgärder samt hur de tycker att stödinsatserna påverkat deras skolresultat. Undersökningen pekar på att eleverna inte har en stor egen drivkraft att vara aktiv när man skall arbeta fram åtgärder. Om man bjuds in är det ändå inte säkert att man deltar. Studien visar även att eleverna i stor utsträckning är väldigt tacksamma för att de fått stödundervisning. Resultatet pekar även på att eleverna ser sig själva till stor del som bärare av sina skolproblem och därmed också sig själva som den som behöver ändra på sig för att uppnå goda studieresultat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject delaktighet
stödinsatser
åtgärdsprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/4256 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics