Skrivandets roll i engelskundervisningen i år 6

DSpace Repository

Skrivandets roll i engelskundervisningen i år 6

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skrivandets roll i engelskundervisningen i år 6
Author Fält, Ingemar
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att ta reda på inställningen hos olika engelsklärare i år 6 när det gäller textproduktion. Jag ville också ta reda på hur och i vilken utsträckning man arbetar med textproduktion (fri skrivning) på engelska. Mina frågeställningar var: • Vilken syn har lärarna när det gäller fri skrivning på engelska? • Hur arbetar man med fri skrivning i engelskundervisningen? • I hur stor utsträckning förekommer fri skrivning i undervisningen? För att få svar på mina frågeställningar gjorde jag en enkätundersökning kompletterad med samtalsintervjuer. Underlaget för mitt resultat är 22 enkätsvar och fyra intervjuer. Mitt resultat visade på att litteraturen och flertalet respondenter är överens om att det muntliga och det skriftliga bör samspela för att eleverna ska få en så gynnsam språkutveckling som möjligt. Fri skrivning förekommer i varierad utsträckning men tyngdpunkten i engelskundervisningen läggs på att träna muntlig färdighet. När det gäller arbetssättet svarar många att ett meningsfullt innehåll gynnar skrivandet. Det är viktigt att alla elever kontinuerligt får skriva texter de kan knyta an till för att utveckla sin engelska.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject engelska
fri skrivning
undervisning
år 6
Handle http://hdl.handle.net/2043/4260 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics