IT och elevens lärande

DSpace Repository

IT och elevens lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title IT och elevens lärande
Author Tieu, Tony
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur man med IT/datorn kan skapa goda förutsättningar för elevers lärande så att de kan få en bättre lust att lära på långsikt. Undersökningen bygger på en litteraturstudie av forskningsrapporter publicerade mellan åren 1994 till 2006 och intervjuer av lärare och elever. Genom att ta del av forskningsrapporter ville jag ta reda på hur IT och datorn kan ge den klassiska traditionella undervisningen nya möjligheter genom sina rika variationsmöjligheter. Sammanfattningsvis kan sägas att IT som stöd anses vara bra på grund av sin anpassningsbarhet och möjlighet till att tala till många sinnen. När datorn används kan det alltså bidra till ökad motivation hos eleverna. Olika forskningsrapporter visar att med hjälp av IT lär sig eleverna att förstå och respektera andra människor världen över. Deras nyfikenhet ökar och därmed även deras lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject dator
kunskap
IT
IT och lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/4264 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics