Bristande följsamhet och förebyggande åtgärder i samband med läkemedelsbehandling

DSpace Repository

Bristande följsamhet och förebyggande åtgärder i samband med läkemedelsbehandling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bristande följsamhet och förebyggande åtgärder i samband med läkemedelsbehandling
Author OLSEN, MARIE-CHARLOTTE ; SANDELL, PIA
Date 2007
English abstract
Inadequate compliance with medication seriously affects patients with suffering and the society with great expenses. The purpose with this project was to examine and summarize causes of and preventive measures for inadequate compliance. To gain the most information on this topic we performed a literature review over research articles examining compliance among patients with chronic diseases. The result showed that patients´ attitudes, expectations and experiences of their disease and medical treatment, in combination with inadequate information and knowledge, were fundamental for the result in medication compliance. Patient-centred concordance with participation and mutual decisionmaking was central and presumed necessary in accomplished positive results in compliance
Swedish abstract
Brister i följsamheten gentemot ordinerad läkemedelsanvändning medför stora kostnader för samhället samt onödigt lidande för berörda patienter. Syftet med denna studie var att undersöka och sammanställa orsaker till och åtgärder vid bristande följsamhet. Metoden var en litteraturstudie av artiklar som undersökt följsamheten hos kroniskt sjuka patienter. Resultatet visade att patienters attityder, förväntningar och egna erfarenheter om sjukdom och läkemedelsbehandling, i kombination med bristande information och kunskap låg till grund för hur följsamheten utföll. Patientcentrerat arbetssätt (samsyn) där delaktighet och medbestämmande från patientens sida gavs central roll, ansågs vara nödvändigt för positivt följsamhetsresultat.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject autonomi
följsamhet
kommunikation
kronisk sjukdom
kunskap
läkemedelsbehandling
Handle http://hdl.handle.net/2043/4267 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics