Teknik - ett språkutvecklande skolämne - för elever med andraspråk perspektiv

DSpace Repository

Teknik - ett språkutvecklande skolämne - för elever med andraspråk perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Teknik - ett språkutvecklande skolämne - för elever med andraspråk perspektiv
Author Gundersen, Pernilla
Date 2007
English abstract
The aim of this examination is to throw light on how the school subject Technology with its practical aesthetical quality can support language development. Technology deals with the fact that you are faced with a problem that should be solved, about failure, change, try again and succeed. In this examination, the pupils have created a short story and worked practically with constructions, documentation and revision connected to their story. The examination answers questions concerning in what way teaching in Technology support language development among children who have another mother tongue than Swedish. How pupils interact when they are able to construct diagrams and retell their story by diagrams and practical aesthetical work in Technology have particularly been in focus. This work clearly gives an answer to the question how Technology with its quality of solution of problems can be particularly suitable as a pedagogical tool within language development among pupils in preparatory classes. Pleasure in storytelling and language development are stimulated by creative work and the result points to the fact that pupils from preparatory classes solve the task with dash.
Swedish abstract
Undersökningens syfte är att belysa på vilket sätt teknikundervisningen med sin praktiskestetiska karaktär kan gynna språkutveckling. Teknikundervisning handlar om att ställas inför ett problem som ska lösas, om att misslyckas, förändra, pröva igen och lyckas. I denna studie har åtta elever i åldrarna tio till femton från en förberedelseklass skapat en saga och arbetat praktiskt med konstruktioner, dokumentation, och textbearbetning i anslutning till denna. Undersökningen ger svar på frågor kring hur de praktiska delar inom teknikundervisning kan gynna språkutveckling hos barn med svenska som andraspråk. Särskilt fokus har legat på hur eleverna interagerar när de får konstruera figurer och återberätta sin saga med hjälp av dessa och praktiskt–estetiskt teknikarbete. Arbetet ger tydligt svar på frågan hur teknikämnets problemlösande delar kan vara speciellt lämpliga pedagogiska verktyg för språkutveckling vid arbete med elever i förberedelseklass. Berättarlust och språkutveckling stimuleras genom kreativt arbete och resultatet pekar på att elever från förberedelseklasser klarar uppgiften med bravur.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förberedelseklasser
problemlösning
saga
språkutveckling
teknik
preparatory classes
solution of problems
short story
language development
Handle http://hdl.handle.net/2043/4271 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics