När sorgen blir en del av livet -En litteraturstudie om föräldrar som förlorat sitt barn

DSpace Repository

När sorgen blir en del av livet -En litteraturstudie om föräldrar som förlorat sitt barn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title När sorgen blir en del av livet -En litteraturstudie om föräldrar som förlorat sitt barn
Author Höggren, Johanna ; Åkerblom, Sandra
Date 2007
Swedish abstract
Sorg är en av människans grundkänslor och kan utlösas av förlust av något slag. I denna uppsats behandlas den, enligt oss, mest smärtsamma sorgen som man tvingas gå igenom om ens barn dör. Denna litteraturstudie utgår ifrån tre föräldrars känslor och upplevelser kring sitt barns död. Vi har en uppfattning om att döden är ett tabubelagt ämne, i synnerhet när det gäller barn. Vi är dåligt rustade för att ta hand om varandra i dessa situationer och vi gör allt vi kan för att hålla ångesten ifrån oss. Syftet med denna uppsats är att lyfta fram föräldrars upplevelser; vad de har känt, behövt och vad de har saknat från sin omgivning. Personer som upplever ett trauma som detta, genomgår en kris och ett krisförlopp ser till stora delar likadant ut oavsett vad som framkallat den. Socialt arbete handlar främst om att möta människor i kris och i behov av hjälp. Att få en förförståelse för krisens uttryck och dess olika faser, kan ge oss en utökad kunskap för vårt kommande arbete som socionomer. Dessutom önskar vi öppna upp för egna reflektioner, både för oss själva och för andra läsare.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barn
bemötande
copingstrategier
förlust
försvarsmekanismer
kris
sorg
Handle http://hdl.handle.net/2043/4279 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics