Föräldraskap, ungdomar och alkohol. Föräldrars strategier för att hantera sina tonåringars möte med alkohol.

DSpace Repository

Föräldraskap, ungdomar och alkohol. Föräldrars strategier för att hantera sina tonåringars möte med alkohol.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Föräldraskap, ungdomar och alkohol. Föräldrars strategier för att hantera sina tonåringars möte med alkohol.
Author Ekberg, Mari ; Thuvesson, Ingela
Date 2007
English abstract
Parenthood, Teenagers and Alcohol. Parental strategies to deal with their teenagers´exposure to alcohol.
Swedish abstract
Forskning tyder på ett ökat alkoholintag hos ungdomar. Det är inte frågan om utan när tonåringar börjar intressera sig för alkohol. Tillgängligheten till alkohol ökar hela tiden. Många tonåringar vet hur de snabbt, billigt och lätt ska få tag i alkoholen som aldrig tycks sina. Frågan är hur föräldrar ska förhålla sig till detta. Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vilka dessa strategier är samt hur föräldrar använder sig av dem. Det visar sig att föräldrar faktiskt har en mängd strategier trots att de själv inte anser sig ha det. Föräldrarna lyfte fram viktiga strategier som att vara öppen i förhållandet till alkohol, tillit, markera gränsen mellan barn och vuxen och känna förtroende för varandra. Föräldrar är mer oroliga för narkotika än för alkohol, trots att alkoholen är mer tillgänglig. Dessutom är tonåringar oftast berusade när de testar narkotika de första gångerna. Strategier behövs för att bemöta och hantera tonåringars nyfikenhet på alkohol och andra droger.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Alkohol
Föräldraskap
Strategier
Stöd
Tonåringar
Ungdomar
Handle http://hdl.handle.net/2043/4280 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics