Våld i skolan - en studie över hur två skolor arbetar för att förebygga våld och disciplinproblem, Violence in school - a study of how two schools

DSpace Repository

Våld i skolan - en studie över hur två skolor arbetar för att förebygga våld och disciplinproblem, Violence in school - a study of how two schools

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Våld i skolan - en studie över hur två skolor arbetar för att förebygga våld och disciplinproblem, Violence in school - a study of how two schools
Author Sjunneson, Susanne ; Naumann, Elisabeth
Date 2007
Swedish abstract
Vi har i vår studie valt att undersöka hur två skolor med helt olika förutsättningar arbetar med att förebygga våldsproblematiken. Den ena skolan ligger i en miljonprogramområde med hög arbetslöshet och utanförskap, men där det också finns människor som arbetar med stort engagemang för att möjliggöra en positiv utveckling för skolan och dess elever. Den andra skolan är en landsortsskola, som har sin egen problematik avseende våld och kränkningar som ofta förekommer i den tysta digitala världen och som allt mer blivit elevernas sätt att umgås på. Skilda former av våld är ett problem i båda skolorna. Det fysiska våldet uppstår ibland när knuffar och fysisk kontakt trappas upp och urartar. Många elever tillbringar en stor del av den skolfria tiden framför datorn. Via olika chattprogram umgås och kommunicerar eleverna med varandra och en kränkning via ett digitalt media kan vara lätt att utföra då det inte synliggörs via kroppsspråk och ansiktsuttryck hur budskapet tas emot. De allra flesta skolor arbetar aktivt och engagerat för att komma till rätta med problemen, bland annat med ART, SET och livskunskap på schemat. Arbetsmodellerna man använder är oftast ett resultat av lokala erfarenheter och eldsjälars engagemang. Vi har kunnat konstatera i vår undersökning att det går att arbeta framgångsrikt med våldsproblematiken i skolorna och att detta arbete bygger på att ha en värdegrund som alla omfattar och omfattas av, pedagoger samt övrig personal på skolan, alla elever och där inte minst föräldrarna görs delaktiga.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject våld
skola
mobbning
värdegrund
likabehandlingsplan
Handle http://hdl.handle.net/2043/4281 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics