Ickeheterosexuella kvinnors upplevelser av samhällets attityder gentemot dem - en intervjustudie om attitydförändringar

DSpace Repository

Ickeheterosexuella kvinnors upplevelser av samhällets attityder gentemot dem - en intervjustudie om attitydförändringar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ickeheterosexuella kvinnors upplevelser av samhällets attityder gentemot dem - en intervjustudie om attitydförändringar
Author Håkansson, Josefin
Date 2007
English abstract
Syftet med uppsatsen har varit att utifrån perspektivet att socionomer inom olika verksamheter är i behov av att veta hur ickeheterosexuella kvinnor känner sig bemötta i samhället ta reda på just de subjektiva beskrivningarna av detta. Detta har gjorts genom intervjuer med sex stycken ickeheterosexuella kvinnor i åldern 20 till 45 år. Materialet har visat att synlighet i media kan spela roll för samhällets attitydförändringar. De senare årens lagar har också av mina intervjupersoner upplevts spela roll för attityderna. Även ålder och generation verkar kunna spela roll när det gäller öppenhet och attityder till ickeheterosexuella kvinnor.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject heteronormativ
homosexuell
ickeheterosexuella kvinnor
lagstiftning
lesbisk
samhällets attityder
stigma
Handle http://hdl.handle.net/2043/4285 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics