Barn kan säga allt själva genom lek

DSpace Repository

Barn kan säga allt själva genom lek

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barn kan säga allt själva genom lek
Author Bjernryd, Charlotte ; Friberg, Madelaine
Date 2007
Swedish abstract
I vårt arbete belyser vi hur två kommunala skolor i Perugia, Italien, tar tillvara på leken som ett redskap/metod inom undervisning. Vi har tagit del av vad som står i den italienska läroplanen om lek och hur de lärarstuderande upplever att lärarutbildningen i Perugia ställer sig till lek som en del av barns lärande. I teoribakgrunden definierar vi begreppet lek samt presenterar tre teoretiska inriktningar kring lek. Vår huvudfråga lyder; Vilken syn har några aktörer inom det italienska skolväsendet ifråga om leken som pedagogiskt redskap/metod? Vi valde att använda oss av enkäter, intervjuer, observationer och teckningar för att samla in vårt empiriska material. Vi delade ut enkäter till 15 stycken lärarstuderande, intervjuade två personer som har gått i skola i Perugia och som sett skolans utveckling. Under tiden vi befann oss ute på skola ett, lät vi 18 elever få uttrycka sina tankar om tre olika frågor gällande lek genom att rita teckningar. Genomgående i vårt resultat av denna studie, kan vi se en positiv syn på lekens betydelse för barn både när det gäller inlärning och utveckling samt när det gäller leken som pedagogiskt redskap/metod i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lek
utveckling
lärande
kreativt lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/4294 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics