Tv och film i lekens värld - Är det möjligt att träffa Superman i förskolan?

DSpace Repository

Tv och film i lekens värld - Är det möjligt att träffa Superman i förskolan?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tv och film i lekens värld - Är det möjligt att träffa Superman i förskolan?
Author Bernquist, Maria ; Persson, Emma
Date 2007
Swedish abstract
Vårt problemområde berör TV/filmens inflytande på barn. Anledningen till vårt val av problemområde beror på att både vuxna och barn ägnar mycket tid av sin vardag åt TV/film. I vår framtida roll som lärare är det av stor vikt att vi ser till barns upplevelser och erfarenheter. Vuxna är viktiga för att hjälpa barn att sortera, ifrågasätta och reflektera kring saker som har hänt. Vårt syfte med undersökningen är att förstå hur TV/film inspirerar barn. Vår huvudfråga är; På vilket sätt kan vi se att TV/film är en inspirationskälla för barn? Hur yttrar det sig? Underfrågor till denna är; På vilket sätt kan vi se att de inspireras av TV/film i leken?, Hur yttrar sig barnens bearbetning av det de sett på TV/film, i leken?, Hur bemöts de barn som inte har sett samma TV/film som de andra barnen i gruppen? För att få fram resultat i studien har vi använt oss av metodtriangulering. Vi har gjort observationer, intervjuer och bakgrundsformulär. Studien har gjorts på en förskola, där barn fyra till fem år, lärare och föräldrar har deltagit. I vår undersökning kunde vi tydligt se att barn influerades av TV/film. Vi såg det i leken men framförallt i samtal.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject TV/film
förskola
barn
lek
Handle http://hdl.handle.net/2043/4295 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics