Reflektioner över matematiska problemlösningsuppgifter

DSpace Repository

Reflektioner över matematiska problemlösningsuppgifter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Reflektioner över matematiska problemlösningsuppgifter
Author Klimczak, Wojciech
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med studien har varit att undersöka huruvida elever i en årskurs 4 reflekterar på problemlösningarna i sina läroböcker. Jag har även undersökt på vilka sätt elever kan uppleva om uppgifterna i boken är vardagsanknutna. Jag har använt mig av både kvantitativ och kvalitativ metod. Metoden är gjord med observationer, enkäter, intervjuer och granskning av elevernas lärobok. Genom metoderna har jag fått fram en helhetsbild av elevernas tankar och upplevelser. Resultatet visar att flertalet elever styrs av siffror och nyckelord i texten för att få fram en beräkning. Det medför till att elevernas tankegång vid vissa uppgifter försummas och leder in dem på ett felaktigt spår. Vidare visar resultatet att drygt hälften av klassen anser att uppgifterna kan var vardagsanknutna. Eleverna tycker sig uppleva en vardagsanknytning när uppgifterna speglar deras intresse eller om det sker en inköpssituation i den.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Problemlösning
vardagsanknytning
lärobok
Handle http://hdl.handle.net/2043/4311 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics