Doping - ett samhällsproblem?

DSpace Repository

Doping - ett samhällsproblem?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Doping - ett samhällsproblem?
Author Nilsson, John
Date 2007-08-01
Swedish abstract
Min vilja har varit att undersöka attityden till dopingmedel i det svenska samhället och då i synnerhet inom gymkulturen. Med ett nytt globalt och massmedialt klimat som medfört ett snabbare informationsutbyte och sociala förändringar kan människors attityder och moraliska ställningstaganden förändras i en allt större takt. Vilket kan leda till nya vanor och beteendemönster. Studieresultaten är grundade på den enkät jag skickade ut till femhundra slumpvis utvalda personer på tidskriften Bodys hemsida, samt den litteraturstudie som är fundamentet i min teoribakgrund. Resultaten av studien visar att det är lätt att få tag på dopingmedel i Sverige och att de är flitigt förekommande i gymkulturen av idag. Vidare finns det en hel del människor som är beredda att prova på dopingmedel oavsett bieffekterna. I ljuset av studieresultaten hävdar jag att det skulle ligga i samhällets intresse att upplysa dess skolungdomar om farorna med dopingmedel.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject dopingmedel
gymkultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/4315 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics