Doping - ett samhällsproblem?

DSpace Repository

Doping - ett samhällsproblem?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nilsson, John
dc.date.accessioned 2007-08-01T13:31:48Z
dc.date.available 2007-08-01T13:31:48Z
dc.date.issued 2007-08-01T13:31:48Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/4315
dc.description Min vilja har varit att undersöka attityden till dopingmedel i det svenska samhället och då i synnerhet inom gymkulturen. Med ett nytt globalt och massmedialt klimat som medfört ett snabbare informationsutbyte och sociala förändringar kan människors attityder och moraliska ställningstaganden förändras i en allt större takt. Vilket kan leda till nya vanor och beteendemönster. Studieresultaten är grundade på den enkät jag skickade ut till femhundra slumpvis utvalda personer på tidskriften Bodys hemsida, samt den litteraturstudie som är fundamentet i min teoribakgrund. Resultaten av studien visar att det är lätt att få tag på dopingmedel i Sverige och att de är flitigt förekommande i gymkulturen av idag. Vidare finns det en hel del människor som är beredda att prova på dopingmedel oavsett bieffekterna. I ljuset av studieresultaten hävdar jag att det skulle ligga i samhällets intresse att upplysa dess skolungdomar om farorna med dopingmedel. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject dopingmedel en
dc.subject gymkultur en
dc.title Doping - ett samhällsproblem? en
dc.title.alternative Doping - a menace to society? en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics