Fiberkompositer i barnvagnschassin

DSpace Repository

Fiberkompositer i barnvagnschassin

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fiberkompositer i barnvagnschassin
Author Magnusson, Elisabet
Date 2007
English abstract
The demands on a pram today have increased greatly because of the competition. One of the most important properties for the competitiveness is the weight of the pram. The traditional steel chassis can, on some prams, be replaced with an aluminium chassis that reduces the weight, but to a higher price. Since aluminium is the best alternative within the metal section, this degree project examines the potential of polymer composites as construction materials. The analysis is mainly focused on carbon fibre composites whose advantage’s an extreme strength combined with an exceptionally low weight. The analysis is performed for four parts from the chassis; two crosstubes, the bottom board and the wheel rim. A summary of the literature study is accounted in the report. The selection of an adequate manufacturing process, for the different parts, is essential because it controls which fibre formation and which matrix material you can use. Other properties like weight and cost also depend on the manufacturing process. In consultation with Dr. Malin Åkermo, KTH, appropriate manufacturing processes were chosen. The analysis shows that it is possible to change the material of the chassis to a fibre composite, but smaller changes should be made to get the best results. As a conclusion it was found that it is possible to produce a chassis made of a fibre composite with the same design as today’s chassis. However the whole chassis should be redesigned to reach the best results, regarding the cost and the weight.
Swedish abstract
Det ställs allt högre krav på barnvagnar nu för tiden då konkurrensen har ökat, en avgörande egenskap för konkurrenskraften är vikten på barnvagnen. Traditionellt stål byts på vissa chassier ut mot aluminium vilket medför en lägre vikt men till ett högre pris. Detta examensarbete undersöker potentialen hos polymerkompositer som konstruktionsmaterial, främst kolfiberkompositer, vars fördelar är en hög hållfasthet kombinerat med en mycket låg densitet. Undersökningen utförs på fyra valda detaljer från chassiet, två tvärstag, bottenplattan och fälgen. I examensarbetet redovisas en sammanfattning av den litteraturstudie som utförts om fiberkompositer, dess egenskaper och tillverkningsmetoder. Valet av tillverkningsmetod är väsentligt, eftersom tillverkningsmetoden styr vilken fiberutformning och vilken matris man kan nyttja. Övriga parametrar så som vikt och kostnad beror på valet av tillverkningsmetod och tillverkare. I samråd med Malin Åkermo biträdande universitetslektor på KTH utsågs lämpliga tillverkningsmetoder för de olika delarna. Resultatet av analysen är att det är möjligt att, mer eller mindre rakt av, ändra material i chassiet från aluminium till en fiberkomposit. Mindre förändringar bör dock utföras för att nå goda resultat. Slutsatsen är att det är möjligt att övergå till ett kompositchassi i aktuell utformning men hela chassiet bör konstrueras om för att nå bästa resultat, vikt- och kostnadsmässigt.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fiberkompositer
kolfiberkomposit
Handle http://hdl.handle.net/2043/4316 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics