Vad kan skolan göra för att förbättra ungdomars kost och hälsovanor?

DSpace Repository

Vad kan skolan göra för att förbättra ungdomars kost och hälsovanor?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad kan skolan göra för att förbättra ungdomars kost och hälsovanor?
Author Ragneklint, Hannah
Date 2007
English abstract
What can school do to improve the diet and health habits of young people?
Swedish abstract
Vad kan skolan göra för att förbättra ungdomars kost och hälsovanor? Syftet med mitt examensarbete har varit att undersöka ungdomars kost och hälsovanor som underlag för vad skolan kan och bör göra för att stimulera och motivera ungdomar till bättre kosthållning. För att nå syftet har jag använt metoden enkätundersökning och intervjuer. I undersökningen har 40 elever från IV-programmet ingått. Litteraturen som presenteras belyser kunskap och lärande om skolans roll till att förbättra ungdomars kost och hälsovanor. Resultatet av undersökningen visar att skolan har ett stort ansvar för bättre kosthållning och hälsovanor. Slutsatsen i min undersökning är att skolan är en viktig arena för att motivera barn och ungdomar till en bra och sund kost och till att förbättra deras hälsovanor. Förslag till fortsatt forskning skulle vara att undersöka om det skulle bli någon positiv förändring angående kost och hälsovanor om det satsades mer pengar, tid och resurser på ämnet idrott och hälsa.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject hälsa
kost
skola
ungdomar
Handle http://hdl.handle.net/2043/4317 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics