Fula kläder, men Brad Pitt är rätt snygg : En studie kring audiovisuellt läsande i skolan

DSpace Repository

Fula kläder, men Brad Pitt är rätt snygg : En studie kring audiovisuellt läsande i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fula kläder, men Brad Pitt är rätt snygg : En studie kring audiovisuellt läsande i skolan
Author Persson, Mathias
Date 2007
Swedish abstract
Jag syftar att undersöka hur klipp från spelfilmer baserade på litterära texter kan förmedla kunskaper inom litteratur och historia. Under tre lektioner används en kvantitativ metod där samma undersökningsgrupp svarar på hur och om filmklipp integrerade i undervisningen har tillfört dem kunskaper. För att analysera materialet utgår jag ifrån Roger Säljö och resonerar kring ett sociokulturellt perspektiv där Filmen är ett redskap som elever använder för att förstå och behandla sin omvärld. Jag utgår även ifrån en neoformalism och en receptionsteori, där eleverna anses vara audiovisuellt läskunniga och bärare av en förväntningshorisont. Resultatet visar inte på att kunskaper i historia förts vidare, men däremot i litteraturförståelse där klippen gjorde det lättare för eleverna att ta till sig ett innehåll och skapa helhetsintryck i en svår text. Men även då det inte går att säga något om korta klipp förmedlar kunskaper i historia är filmen ett välkommet inslag i skolan där den blir en uppskattad variation i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject audiovisuellt läsande
film
förväntningshorisont
historia
litteraturkunskap
mediepedagogik
neoformalism
receptionsteori
sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/4319 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics