Energi i tiden : En undersökning kring hur människans energianvändning kan användas som en förklaringsfaktor i historieundervisningen

DSpace Repository

Energi i tiden : En undersökning kring hur människans energianvändning kan användas som en förklaringsfaktor i historieundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Energi i tiden : En undersökning kring hur människans energianvändning kan användas som en förklaringsfaktor i historieundervisningen
Author Sahlén, Kajsa ; Warvlin Andersson, Rikard
Date 2007-08-07
English abstract
The aim of this thesis was to investigate the concept of energy as an explanatory factor in the teaching of history. The investigation is based on the content analysis of three of the most commonly used textbooks for the History A course at upper secondary high school level. We have studied different sections within each textbook, selected on the grounds of relevant environmental history research, in order to investigate the extent and nature of history textbook authors’ use of energy as an explanatory factor. On the basis of the textbooks and research we have discussed how the concept of energy could be a central explanatory factor in the historical process. The results of the study show that the textbook authors use the concept of energy implicitly in their accounts to a relatively large extent; explicit usage also occurs. We have also seen that the adoption of the concept of energy as an explanatory factor can facilitate an immersion of the students’ consciousness of history. The study showed an evident funnelling effect from environmental history research to history textbooks.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur begreppet energi skulle kunna användas som en förklaringsfaktor i historieundervisningen. Undersökningen bygger på en textundersökning av tre av de mest använda historieläroböckerna för kursen Historia A på gymnasiet. Vi har studerat läroböckerna i olika nedslag, valda utifrån relevant miljöhistorisk forskning, för att se i vilken utsträckning och på vilket sätt historieläroboksförfattare använder sig av energi som en förklaringsfaktor. Utifrån läroböckerna och forskningen har vi diskuterat hur begreppet energi skulle kunna vara en central förklaringsfaktor i den historiska förändringsprocessen. Undersökningens resultat visade att läroboksförfattare i relativt hög grad använder sig implicit av energibegreppet i sina framställningar, även explicita exempel förekommer. Vi har även sett att användandet av begreppet energi som en förklaringsfaktor kan underlätta en fördjupning av elevers historiemedvetande. Detta genom att både ett genetisk och ett genealogiskt perspektiv anläggs. I undersökningen visade det sig att en nedsippring från miljöhistorisk forskning till historieläroböckerna är högst tydlig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject energi
historia
läroböcker
miljöhistoria
Handle http://hdl.handle.net/2043/4321 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics