Fjelie - den nakna sanningen - en studie av Fjelie som plats, livsmiljö och omvärld

DSpace Repository

Fjelie - den nakna sanningen - en studie av Fjelie som plats, livsmiljö och omvärld

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bergström, Annelie
dc.contributor.author Ekelund, Johanna
dc.date.accessioned 2007-08-09T06:12:05Z
dc.date.available 2007-08-09T06:12:05Z
dc.date.issued 2007 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/4322
dc.description Levnads- och arbetsförhållanden har i mindre svenska småorter under det senaste seklet genomgått stora förändringar. Fjelie, den lilla byn i sydvästra Skåne var i början på seklet ett aktivt jordbrukssamhälle med egen järnvägsstation, lanthandel, smed, post och skola. Idag finns få spår av detta bevarat och Fjelie ger ett stillsamt intryck för den besökande. Syftet med examensarbetet är att undersöka Fjelies identitet och fysiska karaktär. Vidare undersöker vi möjligheter för att öka attraktiviteten och utvecklingen av byn. Syftet uppnås genom en ortsanalys, som bygger på observationer, fältstudier samt dokumentanalyser. Ortsanalysen kompletteras med en enkätundersökning samt intervjuer bland de boende i Fjelie. Resultatet visade att förändringar var något som ifrågasattes och att det även fanns en osynlig uppdelning i byn som gör det svårt att skapa en stark bygemenskap. Men det framkom att byn hade en spännande historia och att de flesta bybor önskar behålla Fjelie småskalighet intakt. en
dc.description.abstract The living- and working condition has changed dramatically in small countryside villages in Sweden during the last decade. Fjelie, a small village in the countryside of the southwest of Skåne, was in the beginning of the 20th century an active agricultural village with a railway station, groceries, a blacksmith, a post office and schools. Today there is almost no trace of the history and Fjelie makes a reserved impression to visitors. The purpose of this study is to explore Fjelies identity and physical environment. For longer terms the study might help to increase the attraction and development in the village. The purpose will be persued by means of a field study with observations, interviews, an einquiry and document analysis. The enquiry and interviews indicate that any alteration was questioned and that Fjelie has an invisible classification system that makes it difficult to establish a social unity in the village. But the results also showed that Fjelie has an interesting history and the majority of the citizens want to keep Fjelies smallness. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject ortsanalys en
dc.subject architectural values en
dc.subject platsidentitet en
dc.subject identity en
dc.subject miljö en
dc.subject environment en
dc.subject livsmiljö en
dc.subject omvärld en
dc.subject Fjelie en
dc.subject Lomma kommun en
dc.subject physical environment en
dc.title Fjelie - den nakna sanningen - en studie av Fjelie som plats, livsmiljö och omvärld en
dc.title.alternative Fjelie - the Naked Truth - A study of architectural values in the environment en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Miljövetenskap - Människa, miljö, samhälle
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics