Motorikobservationer och skolprestationer

DSpace Repository

Motorikobservationer och skolprestationer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Motorikobservationer och skolprestationer
Author Ericsson, Ingegerd
Editor Hasselgren, Biörn
Date 2007
English abstract
Two questions are discussed in this article: 1. Can school results be predicted? 2. Can differences in school results between pupils with good and less good motor skills decrease with motor training? Pupils in two intervention groups (n=152) who had physical activity and motor training one lesson every school day were compared with pupils in a control group (n=99) who had the school’s ordinary physical education two lessons per week. The results show that the degree of deficits in motor skills could be of importance to academic achievements during the first three years of school. One may assume that motor skill observations at the school start could be a useful pedagogic instrument to predict academic achievements in Swedish and in Mathematics the first three school years. Furthermore the results indicate that differences in academic achievements between pupils with good motor skills and pupils with deficits in motor skills may decrease with extended physical activity and extra motor training in school.
Swedish abstract
Barn, som vid skolstarten har motoriska brister i form av balans- och koordinationssvårigheter, får ofta problem med läs- och skrivinlärning senare i skolan (Frisk, 1996; Cratty, 1997; Ericsson, 1997; Cantell, 1998; Kadesjö & Gillberg, 1999). Utifrån forskningsresultat om motorikobservationer, motorisk träning och skolprestationer diskuteras praktisk tillämpning och konkreta användningsområden för dessa i skolan. Resultaten visat att motorikobservationer kan vara ett användbart pedagogiskt hjälpmedel för att förutsäga skolprestationer i svenska och matematik under de första tre skolåren.
Publisher Universitetsförlaget i samarbete med NFPF
Host/Issue Nordisk Pedagogik;2
Pages 8
Page 111-118
Language swe (iso)
Subject motor skill observations
academic achievements
MUGI motor training
reading
writing
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Pedgogical work
Note More information about research on motor skill observations and motor ... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/4324 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics