Sjuksköterskans sekundär preventiva arbete vid diabetes typ 2

DSpace Repository

Sjuksköterskans sekundär preventiva arbete vid diabetes typ 2

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskans sekundär preventiva arbete vid diabetes typ 2
Author Koroni, Farideh ; Petersson, Anna
Date 2007
English abstract
Diabetes constitutes a growing global national health problem and it is estimated that 360 miljon individuals vill have diabetes by the year 2030 (WHO, 2005). The older social life has developed into a modern lifestyle with stress, increased consumption of food and decreased exercise and these issues are main factors leading to diabetes type II. The secondary preventive measures for diabetes type II is a healthy diet combined with exercise, to prevent the complications related to diabetes. The aim of the study was to investigate which secondary preventive efforts there are for patients with diabetes type II in able for them to achieve a good metabolic control, focusing on diet and exercise and how the nurse can utilize this in the nursing work. The study was a literature study which was based on eight scientific articles with qualitative and qvantitative approach. Coping and knowledge together with individual concentrated behavior changing designs are important tools in able to achieve a healthy further lifestyle. The results indicated that a combination of a healthy diet, increased physical activity and social support have a positive effect on the metabolic balance.
Swedish abstract
Diabetes utgör idag ett växande globalt folkhälsoproblem. Antalet diabetiker beräknas vara 360 miljoner fram till år 2030 (WHO, 2005). Utvecklingen från ett traditionellt liv till en modern livsstil med stress, ökat födointag och mindre motion är några av nyckelfaktorerna i utvecklingen av diabetes typ 2. Sekundär preventiva åtgärder vid diabetes typ 2 är en hälsosam kost i kombination med motion, för att förebygga utvecklingen av komplikationer relaterade till sjukdomen. Syftet med studien var att undersöka vilka sekundära preventiva insatser som finns, för att få patienter med diabetes typ 2 att uppnå god metabol kontroll med fokus på kost och motion samt hur sjuksköterskan kan utnyttja detta i sitt omvårdnadsarbete. Metoden var en litteraturstudie och bygger på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Coping och kunskap tillsammans med individinriktade beteendeförändringsmodeller är viktiga redskap på vägen för att lyckas uppnå en hälsobefrämjande livsstil. Resultatet visade att en kombination av hälsosam kost, ökad fysisk aktivitet och socialt stöd har en positiv effekt på den metabola balansen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject coping
diabetes typ 2
fysisk aktivitet
kost
kunskap
livsstil
prevention
sjuksköterska
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4331 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics