Samverkan - för barnens bästa

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nilsson, Eva
dc.date.accessioned 2007-08-13T13:16:25Z
dc.date.available 2007-08-13T13:16:25Z
dc.date.issued 2007 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/4337
dc.description Syftet med studien är att undersöka och beskriva vilka uppfattningar förskolepedagoger och specialpedagoger har beträffande samverkansgruppens betydelse för arbetet i förskolan och för det vidare samarbetet med andra berörda verksamheter i arbetet kring barn till föräldrar med psykisk ohälsa, samt hur de i detta sammanhang ser på användandet av den specialpedagogiska kompetensen.För att se barnet i dess totala sammanhang, helhetsperspektivet har jag i min studie valt att utgå från Bronfenbrenners systemteori och Anonovskys KASAM-teori. Resultatet visar att förskolepedagoger och specialpedagoger anser att samverkan har stor betydelse för det fortsatta arbetet när det gäller barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Dessutom visar resultatet att förskolepedagogerna har ett uttalat behov av den specialpedagogiska kompetensen i form av mer stöd och handledning. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject "de osynliga barnen" en
dc.subject konsultation en
dc.subject psykisk ohälsa en
dc.subject samverkan en
dc.subject specialpedagogens kompetens en
dc.subject systemteori en
dc.title Samverkan - för barnens bästa en
dc.title.alternative Collaboration - for the best of the children en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Specialpedagogprogrammet (fd Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning)
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics