Komplementära smärtlindringsmetoder i palliativ vård. En litteraturstudie.

DSpace Repository

Komplementära smärtlindringsmetoder i palliativ vård. En litteraturstudie.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Komplementära smärtlindringsmetoder i palliativ vård. En litteraturstudie.
Author Lagström, Annika ; Sköld, Cecilia
Date 2007
English abstract
The interest for complementary methods for pain relief is increasing among professionals as well as patients. Today, there is a strong trend towards more merciful complementary therapies, above all at chronical diseases where serious adverse effects from conventional medical therapy are substantial. The purpose with the study is to investigate which complementary pain relieving methods a nurse can use within palliative care and also the effects of the treatments. The study consisted of eleven scientific articles. Several different treatment methods were categorized into three main headings: distant treatments, manual treatments and physical treatments. All of these methods of treatment can be used by the nurse. Complementary methods are needed in the treatment of palliative patients in order to meet he patient in both the physical, psychological, social and existential level. The complementary methods that has been presented are safe to use and they also have the potential to be cost effective if implemented correctly.
Swedish abstract
Intresset för komplementära smärtlindringsmetoder växer, både hos sjukvårdspersonal och hos patienter. Idag finns det en stark trend mot mer skonsamma alternativa behandlingsmetoder, framförallt vid kroniska sjukdomar där allvarliga biverkningar av konventionell läkemedelsterapi är stor. Syftet med studien var att undersöka vilka smärtlindringsmetoder som sjuksköterskan kan använda sig av inom palliativ vård och dess effekter. Studien bygger på elva vetenskapliga artiklar. Resultatet gav flera olika behandlingsmetoder som kategoriserades under tre rubriker: distansbehandlingar, manuella behandlingar samt fysikaliska behandlingar. Samtliga behandlingsmetoder kan utövas av sjuksköterskan. Komplementära metoder behövs för att på bästa sätt kunna möta patienten på både det fysiska, psykologiska, sociala och existentiella planet behövs. De presenterade komplementära metoderna har visat sig ofarliga och kan även vara kostnadseffektiva om de används rätt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject komplementära behandlingsmetoder
litteraturstudie
palliativ vård
smärtbehandling
complementary therapies
literature review
palliative care
pain management
Handle http://hdl.handle.net/2043/4341 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics