LEVA MED HJÄRTSVIKT - En litteraturstudie om information och undervisning för egenvård

DSpace Repository

LEVA MED HJÄRTSVIKT - En litteraturstudie om information och undervisning för egenvård

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title LEVA MED HJÄRTSVIKT - En litteraturstudie om information och undervisning för egenvård
Author Holmer, Karin ; Grönvall, Elisabeth
Date 2007
English abstract
Heart failure is a disease that requires good self-care to preserve health and quality of life. Knowledge and motivation of patients with heart failure have shown create the necessary conditions for an increased self-care ability. The purpose of this review of the literature was to illuminate how information and education affect compliance, self-care, and well being of persons with congestive heart failure and how nurse education could improve health and decreased readmissions in hospital. The method was a literature review of ten scientific articles. The results showed that education in nurse-led heart failure clinics improved knowledge and self-care behaviour. The combination of interactive education and follow-up at nurse-led clinics with an individually designed education program showed the best results in self-care, compliance and experience of health.
Swedish abstract
Hjärtsvikt är en sjukdom som kräver god egenvård för att bevara hälsa och livskvalitet. Kunskap och motivation hos hjärtsviktspatienterna har visat sig kunna ge bättre förutsättningar till en ökad egenvård. Syftet med litteraturstudien var att belysa hur information och undervisning påverkar följsamhet till behandling, egenvård och välbefinnande hos personer med kronisk hjärtsvikt samt hur sjuksköterskans undervisning kan bidra till förbättrad hälsa och minskad återinläggning på sjukhus. Metoden var en litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att undervisning via sjuksköterske-baserade hjärtsviktsmottagningar gav ökad kunskap och ökat egenvårdsbeteende. En kombination av interaktiv utbildning och uppföljning på sjusköterske-mottagning med ett individuellt anpassat utbildningsprogram visade sig ha det bästa resultatet på egenvård, följsamhet till behandling och upplevd hälsa.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject hjärtsvikt
egenvård
följsamhet
omvårdnad
patientundervisning
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/4343 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics