Att förebygga övervikt och fetma hos barn genom skolhälsovårsdsprogram

DSpace Repository

Att förebygga övervikt och fetma hos barn genom skolhälsovårsdsprogram

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att förebygga övervikt och fetma hos barn genom skolhälsovårsdsprogram
Author Hammarström, Jennifer ; Ivarsson, Cecilia
Date 2007
English abstract
Hammarström J & Ivarsson C. Schoolhealthprogram- a schoolnurse- intervention to prevent childhood overweight and obesity. Examination paper in nursing science, 10 credits. Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2007. Childhood overweight and obesity has become a major threat to public health. Schools may be a useful point of intervention in addressing the escalating prevalence of childhood overweight and obesity because children spend over half their day at school. Schoolnurses can play a central role in schoolhealth services because they are available for students in their own schoolenvironment, as well as for parents and schoolstaff. The purpose of this paper was to illuminate schoolnurse interventions based upon a schoolhealthprogram, in collaboration with schoolstaff, to prevent childhood overweight and obesity. The method was a literature review based upon ten scientific articles. The result showed that implementation of schoolhealthprograms, based upon classroom health education, changes in school meals, increased physical activity and parents support, influenced students to healthier eating, increasing in the consumption of fruits and vegetables and increasing in physical activity. Keywords: childhood, obesity, overweight, prevention, schoolhealthprogram schoolnurse
Swedish abstract
Hammarström J & Ivarsson C. Att förebygga övervikt och fetma hos barn genom skolhälsovårdsprogram. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för omvårdnad, 2007. Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett av de snabbast ökande hoten mot folkhälsan. Skolan har en central roll i det hälsofrämjande arbetet med barn och ungdomar, eftersom de tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Skolsköterskor är centrala för skolhälsovården eftersom de är tillgängliga för elever i deras vardagsmiljö liksom för föräldrar och skolpersonal. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att utifrån användande av skolhälsovårds- program belysa vilka interventioner skolsköterskan, i samarbete med övrig skolpersonal, kan använda för att förebygga och förhindra utvecklingen av övervikt och fetma hos barn. Metoden var en litteraturstudie och baserades på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att införandet av skolhälsovårdsprogram som innehöll hälsobaserad lärarundervisning, förändring av skolmåltider, ökad fysisk aktivitet och föräldramedverkan påverkade eleverna till en ökad kostmedvetenhet, ett ökat frukt- och grönsaksintag och en ökad fysisk aktivitet. Nyckelord: Barn, fetma, förebyggande, skolsköterska, skolhälsovårdsprogram, övervikt
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barn
Fetma
Förebyggande
Skolsköterska
Skolhälsovårdsprogram
Övervikt
Handle http://hdl.handle.net/2043/4344 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics